Yap-İşlet,-Devret Modeli ile Sosyal Tesis Yapılması (Düğün Salonu)

İlçemiz Eyüp Sultan Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Balahur Barajı 879 parsel sayılı taşınmazın 867 m2’ lik  alanının üzerine sosyal tesis yapım işi için hazırlanan projeye uygun olarak yüklenici tarafından yapılacak olan sosyal tesislerin (düğün salonu),  inşaat yapım süreci de dahil olmak üzere yükleniciye 25 yıllığına kiralanması suretiyle sınırlı intifa hakkı verilmesi, 25 yılın sonunda ise tesisin tüm işletim hakları ile birlikte belediyemize teslim edilmesi işi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

 

Tarih : 30.12.2022 CUMA

Saat: 11:00

Yer: Ayvacık Belediyesi Toplantı Salonu

 

İncelemek İçin Lütfen Alttaki Dosyayı Tıklayınız.