İmar Uygulaması Askı İlan Tutanağı

İmar Uygulaması Askı İlan Tutanağı

İlçemiz Eyüp Sultan Mahallesi 147 ada 2 nolu parsel, 415 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 11 nolu parsel sayılı taşınmazlarda imar uygulaması yapılmış ve Belediye Encümenimizce alınan 17.03.2023 gün ve 14 sayılı kararı, Büyükşehir Belediyesi’nin 06.04.2023 gün ve 327 sayılı kararı ile onanmış olup yapılan imar uygulaması 1 ay (30 gün ) askıya alınmıştır.

 

Bahse konu İmar Uygulamasına ilişkin Encümen kararı ve ekleri ekte sunulmuştur.

Diğer Duyurular