İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

Belediyemizdeki yürürlükte olan son imar planı, Belediye Meclisimizin 06.07.2022 tarih, 8/16 kararı ile uygun bulunan ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2022 tarih, 2/467 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Ayvacık 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının iptal edilerek değiştirilmesi suretiyle Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2023 tarih ve 2/122 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan notlarının bulunduğu G37a.03.b.1.b numaralı pafta ve plan açıklama raporunun onaylandığına dair meclis kararı 1 Ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin meclis kararı ve ekleri ekte sunulmuştur.

Diğer Duyurular