Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları;
Belediye sınırları içersisinde ana arterler, caddeler, mahalleler, sokaklar, ara sokaklar, meydanlar, tretuvarlar, boş alanlar, semt Pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini, ikametgah olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri özel ve kamu binaları diğer alanlarda mevcut atıkların düzenlenen bir program çerçevesinde toplanmasını ve toplanan atıkların naklini sağlar. Vektörlerle mücadele de larva ve uçkun ilaçlama faaliyetlerini düzenler.

Sokak hayvanlarının toplanarak bakım ve tedavi işlemlerinin yürütür. Geri dönüştürülebilir atıkların Çevre Koruma kontrol yönetmeliği, Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği çerçevesinde sözleşme imzaladığımız lisanslı firma vasıtası ile dönüştürülebilir atıkların depolanıp düzenlenme işlerini de aynı zamanda yürütmedir. Bu hususlar ile çevrenin sürekli temiz ve sağlıklı olmasına özen gösterir.

Görevleri

 • Görev alanlarımızdaki çöplerin konteynırlardan kamyonlar ile toplanıp nakledilerek düzenli depolanması.
 • Pazar yerlerimizin her hafta yıkanarak temizlenmesi.
 • Küçük süpürge aracımız ile parklarımız, köprüler, yürüyüş yollarımız ve büyük aracımızın giremediği diğer sokaklarımız temizlenmesi.
 • Mevkici olarak çalışmakta olan personellerimiz ile cadde, sokak ve park bahçelerimizde çöplerin süpürülerek ve toplanarak çöp konteynırlarına nakledilerek temizlenmesi.
 • İlçemizde yerleştirmiş olduğumuz çöp konteynırlarının rutin bakım, boyama işleri ve kontröllerinin sağlanması.
 • Çevre koruma kontrol yönetmeliği çerçevesinde, Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği gereğince sözleşme imzaladığımız lisanslı firma vasıtası ile okullarımızın resmi kurumlarımızın, iş yerlerimizin ve caddelerimize yerleştirilen toplama kafesleri ile ambalaj atıklarının toplanması.
 • Yine sıfır atık tebliği gereğince aynı firma ile yapılan sözleşme gereği geri dönüşebilir atıkların ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı biriktirme kutularında biriktirilerek toplanma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Kış dönemlerinde oluşan kar yağışlarında ilçemizin kaldırım, yürüyüş yolları ve park bahçelerimizde biriken karların fen işlerimizle birlikte temizlenmesi.
 • Temizlik işlerinde kullanmakta olduğumuz araçlarımızın yıkanarak temizlenmesi ve rutin bakımlarının yapılması.
 • İlçemizde bulunan konteynırların bulunduğu ceplerde ihtiyaç duyulan aralıklarda kireçleme yapılarak dezenfekte edilmesi.
 • Belediyemize çöp ev şikayeti ile talepte bulunan evlerin temizlenmesi.
 • Belediyemize yapılan şikayet talep istek gibi başvuruların ivedilik ile değerlendirilerek çözüme kavuşturulması.