MERTCAN BAYRAM

Satın Alma Birimi

Satın Alma Servisinin Görev ve Yetkileri;
1) Satın alma ihtiyacı doğrultusunda esnaflara elden teklif mektubu götürmek, tekrar teklif mektuplarını toplamak,
2) Alımı yapılacak mal ve hizmetle ilgili gezerek, kontrol ederek ve numune alarak fiyat araştırması yapmak,
3) Gerekli hallerde internetten, fiyat kataloglarından fiyat araştırması yapmak,
4) Alımı yapılan malzemeleri muayene kabul komisyonu başkanına teslim etmek,
5) Arızalı, defolu ve bozuk çıkan malzemeleri aldığı yerden değiştirmek,
6) Başkanlığın ihtiyacı olan yazıcı tonerlerini doldurtmak, gerekli hallerde yenisini almak,
7) Tören, temsil ve ağırlama ihtiyaçları için acil alınması gereken, çiçek, hediye, plaket vb. malzemelerin alımını yapmak,
8) Piyasa fiyat araştırma tutanağını düzenlemek,
9) Doğrudan Temin yoluyla yapılmasına karar verilen satın alma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
10) Birimin ödeneklerini kontrol etmek,
11) Tedarikçiler tarafından düzenlenen faturaları almak,
12) Hazırlanan ödeme emri belgelerini paraflamak, Harcama ve Gerçekleştirme görevlilerine imzalatmak,
13) Biten işlemlere ait Ödeme Emri Belgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesini temin etmek.
14) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.