Vedat Yazıcı

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri:

 • Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
 • Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.
 • Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
 • Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
 • Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
 • Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar yapmak.
 • Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.
 • Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek.
 • Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak, 14) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.