MURAT YİĞİT

Bilgi İşlem Servisi Birimi

Bilgi İşlem Biriminin Görev ve Sorumlulukları;
1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
2) Belediyenin bilişim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
3) Belediyenin e-belediyecilik ve Web hizmetlerini yürütmek ve yönetmek.
4) Belediyenin ve/veya yöneticilerin ihtiyacı olan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımlarını belirlemek, araştırma yapmak ve fayda-maliyet analizini çıkarmak.
5) Belediyece alınan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kontrolünü ve kurulumunu yapmak veya yaptırmak.
6) Yönetim bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kullanım ve geliştirilmesine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yerine getirmek,
7) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesini sağlamak.
8) Coğrafi bilgi sistemini kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak i) Belediyenin ihtiyacı olan bilgisayar ağını oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
9) Belediyede bulunan donanım ve yazılımın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bakım-onarım hizmetlerini sağlamak.
10) Sistem yedeklemesini sağlamak.
11) Tüm belediye uygulama programlarının (Sayısal & Sözel) bütünleşik yapı olarak hizmet verilebilirliğini sağlamak.
12) Kurumsal veritabanında bulunan sözel ve sayısal verilerin zamanla güncellemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
13) Kurumda e-arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi ve yürütülmesine katkı sağlamak.
14) E-devlet uygulamalarına katkı sağlamak.