Onur Belur

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Organizasyon Şemasında kendilerine bağlı birimlerin Yönetmeliklerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkanları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek,

Birim müdürleri dışında kalan kendine bağlı birimler arası personelin görev yeri değişikligini yapmak,

Görev tanımlamasında koordine ve işbirliği gereken müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli belirlemek,

Belediyede koordinasyon ve iç iletişimi sağlamak,

Mevzuat ve imza Yetkileri Yönergesi ile kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.