HABER KATEGORİLERİ

 • Kurumsal Haberler
 • Genel Haberler
 • Ziyaretler
 • Yatırımlar
 • Çevre
 • Kültür Sanat
 • Eğitim
 • Spor
 • Ayvacık Belediyesi Hurda Satış İhale İlanı

  06.12.2014

   

  1-      Belediyemize ait muhtelif hurda malzemelerin satışı  yapılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K un 45. maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulü ile ihale yapılacaktır.
  2-      Bu işe ait satış ihalesi 14.06.2011 Salı günü saat 14:00’da  Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda KDV hariç olmak üzere yapılacaktır.
  3-      İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçiler yüzde 3 oranında geçici teminatı Belediyemiz tahsilât servisine yatırarak dekontu idaremize sunacaklardır.
  4-      İHALEYE KATILIM İÇİN İBRAZI GEREKLİ BELGELER :
  a) İçinde sadece teklif mektubu bulunan iç zarf.
  b) Kayıtlı olduğu Tic.ve veya San.Odasından alınmış 2011 yılı onaylı belge.       
  c) Vekaleten  katılanların  Noter  onaylı  vekaletnamelerinin  aslı  veya   idarece   ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR  ibaresini   ve  yetkilinin   imzasını    taşıyan    fotokopisi.
  d) Kimlik belgesi  ( T.C nolu kimlik belgesi.)
  e) Geçici teminata ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce verilecek makbuz.
              d) İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belge sunacaklardır.
  5-      Belediyemize ait hurda malzemelerin satışı ihalesine katılacak olanlar şahsen başvurmaları gerekmektedir posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
  6-      Taraflar arasında vuku bulacak anlaşmazlıkların çözümünde ÇARŞAMBA mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
  7-      Alım, satım, nakliye ve  kanuni masraflar alıcıya ait olacaktır.
  8-      İhaleyi kazanan şahıs hurda tesliminde parayı nakit olarak ödeyecektir.
  9-      İhaleyi kazanan şahıs hurda tesliminde parayı hurda tesliminde ödemediği takdirde ihale fesih edilecek yatırdığı teminat bütçeye irat olarak kaydedilecektir.
  10-  Belediye Encümeni ve ita amiri sebebini belirtmeden ihaleyi fesih yapmakta tam yetkilidir.
  11-  Geçici teminat ve İhaleye katılma belgesi üzerinde ismi yazılı şahıslardan başkaları ihaleye katılamayacaklardır.
  12-  İhale bedeli üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminat alınacak olup İhale üzerinde kalan şahıs satış bedelini peşin olarak ödemek zorunda olacaktır.
  13-  İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Ayvacık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görebilir, 100 TL bedelle Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alabilirler.
  14-  Bu İşin muhammen bedeli 6.000 TL olup , geçici teminat bedeli en az 180,00 TL’dir.
  15-  Satışı yapılacak hurda miktarı tahmini 10.000 kg’dır. Hurda tartılacak ve çıkan ağırlık ihalede verilen birim fiyat ile çarpılıp tutar hesaplanacaktır.
  16-  İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ita amiri ve Belediye Encümeni tam yetkilidir.
  17-  Teklifler istenilen belgelerle birlikte en geç 14/06/2010 Salı günü saat 13:30’ e kadar Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmiş olacaktır.
  18-  İş bu ilanda yer almayan hususlar 2886 sayılı D.İ.K un hükümlerine tabidir.