HABER KATEGORİLERİ

 • Kurumsal Haberler
 • Genel Haberler
 • Ziyaretler
 • Yatırımlar
 • Çevre
 • Kültür Sanat
 • Eğitim
 • Spor
 • Meclis Toplantısı

  06.12.2014

   

  Belediye Meclisimizin 2010 (12) EKİM ayı Olağanüstü meclis toplantısı 14 EKİM 2010 Perşembe günü saat 14: 00 de belediye binamızın meclis toplantı salonunda yapılacaktır. (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine eklenen “Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 md.” Belediye Başkanı acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.)
  Toplantıya katılmanızı;
  Bilgilerinize rica ederim.
   
  GÜNDEM:
  1-  Ortaklık Listelerinin İptali ve Otobüs Hatlarının 1 Yıllığına
       Toplu Olarak Kiraya Verilmesi