HABER KATEGORİLERİ

 • Kurumsal Haberler
 • Genel Haberler
 • Ziyaretler
 • Yatırımlar
 • Çevre
 • Kültür Sanat
 • Eğitim
 • Spor
 • Meclis Toplantısı

  06.12.2014

   

  Belediye Meclisimizin 2010 (11) EKİM ayı toplantısı 05 EKİM 2010 Salı günü saat 14: 00 de belediye binamızın meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

  Gündem Maddeleri

  GÜNDEM                                          :
  1-     Belediyemize ait işyerlerinin kiraya verilmesi
  2-     2011 Yılı Bütçesi
  3-     Geçici işçi çalıştırılması ve İşçi Hizmet Alımı
  4-     Aday Memurların Görevlendirilmesi
  5-     Halihazır Harita Yapımı İşi İçin İller Bankası’ndan Kredi Alınması
  6-     Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Yapımı İşi İçin Yetki Verilmesi
  7-     Otobüs Hatları ve Ortaklık Listeleri
  8-     Mevcut Parseller İçinde Belediye Hisseleri, Yoldan İhdas ve Kapanan Kadastrol Yol ve Geçitlerin Satışı